מידע נדרש להצעת מחיר

לתמחור עריכת מעגל:
 • Schematic
 • Mechanical data
 • Any related layout Instructions/constrains (special nets: Hi-Speed, Clk’s, transmission lines, Pll’s ,Skew, Propagation-Delay, Phase Offset , Currents, Voltages…)
 • Special expected board technologies/requirements (Hdi, Ict, Materials …)
 • Cad System Requirements (if needed)
 • Layout database (in case of layout corrections)
לתמחור סימולציות Signal & Power integrity :
 • Schematic
 • Layout database
 • List of required content
לתמחור תכנון אלקטרוני:
 • A preliminary meeting is required
לתמחור מיקור חוץ:
 • A preliminary meeting is required
לתמחור בנייה ותחזוקת ספריות:
 • List of Symbols/Packages is required
 • Datasheets
לתמחור אבי טיפוס:
 • Manufacturing files are required
 • No of samples
לתמחור תכנון מכאני:
 • A preliminary meeting is required
לתכנון המרות של שרטוטים ועריכות:
 • Layout database is required